MÜŞTERİ GİRİŞİ  Kayıt Ol
ÜYELİK OLUŞTUR
Daha önce kayıt oldunuz mu?

Zaten müşteri hesabınız var mı? Güvenli Müşteri Girişi butonuna tıklayarak panelinize erişebilir ve hesabınızı yönetebilirsiniz.

  Giriş Yap   Şifremi Unuttum
Kişisel Bilgiler
Fatura Adresi
Ek Gerekli Bilgiler
Kurumsal Şirketler girmelidir. Şahıs şirketiyseniz yalnızca T.C Kimlik Numarası giriniz.
Hesap Güvenliği

Şifre Güvenliği: Şifrenizi Giriniz

E-Posta Aboneliği (Özel Kampanya Mailleri)

We would like to send you occasional news, information and special offers by email. To join our mailing list, simply tick the box below. You can unsubscribe at any time.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ:
İşbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') kapsamında 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla WHMCSTR İnternet Ve Bilişim Teknolojileri ('Şirket') ait www.whmcstr.net alan adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak elde edilen ve tarafımızca sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

www.whmcstr.net alan adlı internet sitesi WHMCSTR İnternet ve Bilişim Teknolojileri tarafından işletilmektedir. Şirket kullanıcıların kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki bilgilendirme 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında yapılmaktadır.
Kişisel verilerinizinin, gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis sağlayıcılarımızca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesini ve yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. İnternet sitesine üyeliği kapsamında bizlere sağladığınız bilgileriniz, buna ek olarak mal ve hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler; bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir. Kişisel verileriniz internet sitemizde siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarda kullanılabilecektir. İnternet sitesi üzerinde yaptığınız hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle izlenebileceğini, kaydının tutulabileceğini, istatistiki veya yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılabilecektir. Ancak buna ek olarak önemle belirtmek isteriz ki internet sitemize üyelik, ürün veya hizmetlerimizin satın alınması ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerini göndermemeleri gerekmektedir. Şirket'e ait internet sitesinin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleme ilişkin olarak kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun'un ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, az önce saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, söz konusu yöntemlerle Şirket'e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket'e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu aşamada ilgili haklarınızın kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket'e iletmeniz gerekmektedir. Çerezler İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır. Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, internet sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir. Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız. Açık Rıza Sizler, internet sitemize girerek tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun'a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildiğini, Sözleşme'yi okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.
HİZMET SÖZLEŞMESİ:
1. TARAFLAR
1.1 WHMCSTR İnternet ve Bilişim Teknolojileri:
"WHMCSTR" olarak Anılacaktır.
1.2 1.2 Müşteri:
WHMCSTR'nin sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder. Müşteri bilgileri, whmcstr.net'e üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.

1.3:
Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ


2.1
İşbu sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin whmcstr.net web sitesine giriş anı) itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.

2.2
Sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.

2.3
Whmcstr, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir. Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer. Whmcstr, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

3. TANIMLAR

Lisanslı Yazılım Ürünleri:
Domaine bağlı lisanslanan ve sadece tanımlanan domainde kullanımına izin verilen, eklenti ve modüllerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme, Whmcstr'nin Müşteri'ye sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve kullanım aşamalarını düzenleyecektir.

5. SORUMLULUKLAR

Whmcstr'nin ve Müşteri'nin karşılıklı sorumlulukları hizmet alanına göre aşağıdaki belirtilmiştir:

5.1 Lisanslı Yazılım Ürünleri


5.1.1 Ücretsiz Kurulum:
Sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri, Whmcstr'den ücretsiz kurulum talebinde bulunabilir.

5.1.2 Teknik Destek ve Sürüm Güncelleme:
Müşteri Satın alınan modül ile ilgili ödemiş olduğu ücret içerisinde 1 Yıllık Güncelleme & Destek paketini ödemiş sayılır. Aktivasyon tarihinden itibaretn 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Sürüm ve Destek Paketinden Yararlanabilir. Destek Paketi sona erdikten sonra Müşteri ilgili hizmete ait Güncelleme & Destek Paketi süresini uzatabilir veya yıl sonunda oluşturulan Güncelleme ve Destek Faturasını ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Güncel Sürümden ve destek paketinden yararlanmak isteyen müşteri bu paketi aktif tutmak zorundadır.

5.1.3 Support & Update Paketi:
Müşteri Support&Update Paketini yenilemeyi Bıraktığı tarih & yenileme yapacağı tarih aralığında ki ödenmemeiş tüm destek güncelleme ücretini ödiyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.4 Transfer İşlemi:
Müşterilerimiz firma içerisinde ürün transfer işlemi gerçekleştiremez. Bu yönde gelen talepler reddedilecektir.

5.2 Diğer Sorumlulukları


* Müşteri'ye ait whmcstr.net müşteri hesabına giriş için kullanılan veya hizmetlere bağlı olan her türlü kullanıcı adı, şifre, parola vb. gizli bilginin güvenliği Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu oluşabilecek zarar veya kayıptan whmcstr sorumlu değildir.
* Müşteri ile whmcstr arasında gerçekleşen çağrı merkezi, e-posta, destek talebi, canlı destek ve diğer tüm iletişim kanallarında taraflar saygı ve geleneksel örf, adet,ahlak kurallarına uygun şekilde görüşmelidir. Müşteri'nin bu görüşmelerde herhangi bir küfür, saygısız veya üslupsuz dil kullanması durumunda whmcstr, Müşteri'nin üyeliğini ve tüm hizmetlerini iade yapılmaksızın tek taraflı olarak sonlandırabilir, Müşteri hakkında yasal işlem başlatabilir ve dilerse müşteriden yazılı özür dilekçesi talep edebilir. Hizmetlerin durdurulması sonucu, Müşteri tarafında oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan whmcstr sorumlu değildir.

* Hizmet süre bitimleri, önemli güncellemeler vb. durumlarda kullanılan Müşteri'nin hesabına bağlı iletişim bilgilerinin güncel ve geçerli olması Müşteri'nin sorumluluğundadır.
* Satın Alınan Tüm ürünlerde Lisans Sistemi bulunmaktadır. Müşteri bu noktada satın aldığı ürünleri korumak ile yükümlüdür. satın alınan hizmetlerin lisansız farklı sitelerde çalıştırılmaya çalışması durumunda ve/veya Şifreleme üzerinde Kırma/kırdırmaya yönelik fiilen bir eyleminin tespiti halinde iade yapılmaksızın ürün hizmetleri iptal edilecek ve iş hukuksal olarak devam ettirilecektir. Bu noktada müşteri WHMCSTR'nin uğrayacağı & beyan edeceği Tüm zararı ödemeyi kabul ve taahüt eder.

5.3 İptal & İade
Whmcstr tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin iptal & iade süreçleri "İade Şartları" kapsamında gerçekleştirilir.

5.3.1 Ödemenin Aksatılması
Müşteri Satın almış olduğu ürün ile ilgili ödemeyi düzenli ödemeyi kabul ve taahüt eder. ödemenin aksatılması ve/veya yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak belirlenen ve faturaya yansıtılacak olan gecikme ücretini ödiyeceğini peşinen kabul eder.

6. GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince e-posta yoluyla yapılan yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. Tarafların yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir: Whmcstr’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresi: info@whmcstr.net, muhasebe@whmcstr.net Müşteri’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri: Whmcstr.net müşteri hesabında kayıtlı e-posta adresi kullanılacaktır. Whmcstr tarafından SMS hatırlatmalarında kullanılacak SMS gönderici başlığı: 08503029266

8. TEKNİK DESTEK

Müşteri WHMCSTR tarafından desteğe ihtiyaç duyduğu zaman yalnızca WHMCSTR üzerinde kayıtlı hesabı üzerinden destek bildiriminde bulunması durumunda destek alabilir. Farklı Platform ve Whatsapp üzerinden iletişime geçilmesi/destek istenilmesi durumunda hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Müşteri bu durumda Desteği Yalnızca web sitesi üzerinden açılacak destek kaydı üzerinden işlem yapabileceğini kabul ve taahüt eder.

8.1 DESTEK SÜRESİ

Müşterinin WHMCSTR üzerinden Açacağı Destek talepleri Mesai Saatleri içerisinde (10:00-22:00) Arasında iş yoğunluğu ve Talep Sırasına göre personellerimiz işleme alıp tamamlayacaktır. Gün içerisinde yoğunluğua bağlı olarak yanıt süremiz minimum 5 Dakika - Maksimum 3 Saat'dir.

8.2 DESTEK SÜRE UZATMA

WHMCSTR yukarıda belirttiği talep yanıtlama süresini mevcut iş yoğunluğuna göre düzenleyebilecektir. bu tür bir durumda Müşteri paneli üzerinden Duyuru yayınlayacaktır. Müşteri bu durumda beklemeyi , herhangi bir karalama & ticari ve/veya topluluk platformlarında WHMCSTR hakkında bir paylaşım yapmayacağını ,
Aksi halde WHMCSTR'nin iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesh edebileceğini, herhangi bir Maddi veya manevi tazminat davası açamayacağını , ilgili hesabının askıya alınabileceğini Kabul ve taahhüt eder.

9. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Son Revizyon Tarihi: 05.07.2021